ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ထားဝယ်) သည် Myanmar Academic Libraries Consortium (MALC) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၍ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ E-resources များအားဝင်​ရောက်အသုံးပြုနိုင်​ကြောင်း အသိ​ပေး​ကြေငြာခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ထားဝယ်) သည် Myanmar Academic Libraries Consortium (MALC) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၍ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ E-resources များဖြစ်​သော သု​​​တေသန စာတမ်းများ၊ ဂျာနယ်စာ​စောင်များ နှင့် စာအုပ်များအား ​အောက်​ဖော်ပြပါ website link များတွင် ဝင်​ရောက် ဖတ်ရှု​လေ့လာနိုင်​ပါသည်။

https://www.apa.org/pubs/covid-19-resources

https://royalsociety.org/journals/#listing

https://myiopscience.iop.org/signin

https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/#covid19resources

http://www.annualreviews.org

https://journals. sagepub.com/

https://methods.sagepub.com/cases

https://methods.sagepub.com/

https://www.cambridge. org/core

https://read.dukeupress.edu/journals/pages/Browse_by_Title

https://projecteuclid.org/librarians/lib_prime

https://www.dukeupress.edu/Libraries/

http://www.oxfordaasc.com/

http://www.anb.org/

http://www.oxfordartonline.com/benezit

http://www.oxfordartonline.com/groveart

http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic

http://www.investmentclaims.com/

https://oxcon.ouplaw.com/home/MPECCOL

http://www.oxfordbiblicalstudies.com/

http://www.oxfordbibliographies.com/

http://www.oxfordreference.com/

http://www.oxfordscholarship.com/

http://oxfordre.com/

http://www.oxfordscholarlyeditions.com/

http://opil.ouplaw.com/home/oxio