တက္ကသိုလ် အဆင့် project ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် proposal တင်ထားသော အဖွဲ့များ စာရင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)
တက္ကသိုလ် အဆင့် ပရောဂျက် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် Proposal တင်ပြထားသော အဖွဲ့များမှာ

  1. Math for kids
    2.Jobnet Tanintharyi
    3.Rangers’ School
    4.Implementation of library Management System
    များ ဖြစ်ပါသည်။ ဖော်ပြပါ အဖွဲ့များသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလအတိုင်း ဆက်လက်ပါဝင် ယှဥ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။