၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ လူငယ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဆုံညီပွဲအတွက် လျှောက်လွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း