ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် (ထားဝယ်) (၁၁)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အစမ်းလေ့ကျင့်နေ့ (8.2.2020)

ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် (ထားဝယ်) (၁၁)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အစမ်းလေ့ကျင့်နေ့ အခမ်းအနားကို 8.2.2020 ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် (ထားဝယ်) ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။